วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Price ราคารับจ้างทำ Blog

รายละเอียดราคาจัดทำ Web Blogs

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1 Colum
2 Colum
3 Colum
4 Colum
ราคา

6,000 บาท
12,000 บาท
15,000บาท
20,000 บาท
Web Blog มาตรฐาน แบบที่ท่านเลือก
1 Colum
2 Colum
3 Colum
4 Colum
บทความและรูปภาพ 1-5 บทความ 1-5 บทความ 1-5 บทความ 1-7 บทความ
การดูแลโพส  2 บทความ/เดือน (3 เดือน)
******
การดูแลโพส  2 บทความ/เดือน  (3 เดือน)
******
การดูแลโพส  3 บทความ/เดือน (6 เดือน)
*******
บทความเกินจากข้อกำหนดบทความละ 300 บาท
******
*******
*******
*******
การดูแลโพส 2 ข้อความ /เดือน  (6 เดือน)
5,000
5,000
5,000
5,000
การดูแลโพส3 ข้อความ /เดือน (12 เดือน)
10,000
10,000
10,000
10,000

สิ่งที่ท่านจะต้องจัดเตรียม

1  กำหนดชื่อ Blog ตามที่ท่านต้องการทำ สามารถชี้ DNS โปยังโดเมนเนมชื่อที่ท่านต้องการ(คิดค่าบริการจดโดเมนเนมเพิ่ม 1000 บาท)
2. เลือกรูปแบบ Blog ที่ท่านต้องการ
3. ข้อมูล และบทความที่ท่านต้องการจัดทำ Web Blogs
4  ระยะเวลาการดำเนินงาน ภายใน 3 - 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูครบถ้วน
5 ส่งข้อมูล ไปที่  blog2505@gmail.com
6 ท่านสามารถ แจ้งข้อมูล ติดต่อการทำ Web Blog 0921295762

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น