วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Blog 1 Colum


ราคา  6,000 บาท

Sample

สิ่งที่ท่านจะได้รับ1.webblog 1 เลือกรูปแบบ Blog 1 Colum standard
2.บทความหรือรูปไม่เกิน 5 บทความ บทความถัดไป บทความ 300 บาท/ 1 บทความ
3.โปรโมทให้เป็นที่รู้จักของ google
4.จ่ายเพียงครั้งเดียว 6,000 บาท  ไม่ต้องเสียรายเดือน รายปี อีกต่อไป
b9


รูปแบบตัวอย่าง 1 Colum
b4

1 ความคิดเห็น: